Dersom noe uforutsett oppstår og du har havnet i en akutt økonomisk krise, kan det være greit å ta opp et forbrukslån. Slike ting kan skje den beste. Forbrukslån utbetales raskt og du kan bruke pengene til akkurat det du vil. Dessverre er det slik at mange etter hvert havner i luksusfellen på grunn av for mye gjeld og for mye forbrukslån. Å ta opp forbrukslån krever økonomisk disiplin. Her gjennomgår vi de viktigste tingene du kan gjøre for å unngå økonomiske problemer etter opptak av forbrukslån.

Ikke ta opp mer lån dersom du har mye gjeld

Dersom du har mye lån fra før bør du være varsom med å ta opp mer gjeld, spesielt forbrukslån og lignende lån. Din samlede gjeld består av alle lån, og inkludert her er billån, studielån, boliglån og eksisterende forbrukslån og kreditter. Merk at her inngår også utestående saldo på kredittkort som du eventuelt disponerer. Dersom du har mye gjeld fra før øker nemlig risikoen for at du kommer i trøbbel dersom du for eksempel skulle få redusert inntekt en periode eller at noe annet uforutsett skjer.

Unntaket er om du tar opp forbrukslån for å refinansiere andre typer smålån og kreditter, som har en enda høyere rente. Dersom du har mange smålån og kreditter, for eksempel kredittkortgjeld, lønner det seg nemlig å samle disse i et større lån med lavere rente og bedre betingelser. Slik vil du kunne spare penger både på renteutgifter og gebyrer hver måned. Du vil også få en romsligere økonomi totalt sett. Pengen du har til overs kan du bruke til å betale ned gjeld eller til forbruk.

  • Vær varsom med forbrukslån dersom du har mye gjeld fra før
  • Det kan lønne seg å refinansiere kredittkortgjeld ved å ta opp et forbrukslån

Sørg for å ha tilstrekkelig inntekt til å betjene gjelden.

Et krav for å få innvilget søknad om forbrukslån er at du må ha en tilstrekkelig inntekt for å betjene gjelden. Opplysninger om din inntekt innhentes automatisk fra registre når du søker om lån. Dersom din inntekt er under et bestemt nivå i forhold til samlet gjeld, får du avslag på søknaden. Inntekt som regnes med er lønnsinntekt, næringsinntekt og faste pensjoner og stønader. Gaver, barnetrygd, finansinntekter (for eksempel renteinntekter) og eventuelle leieinntekter regnes ikke med i grunnlaget når man søker om forbrukslån og andre typer lån.

Selv om du i utgangspunktet har tilstrekkelig med inntekt i det øyeblikket du søker, må du være obs på at uforutsette ting kan skje som kan redusere din samlede inntekt eller øke dine utgifter. Du kan bli permittert, arbeidsledig eller sykmeldt. Noen opplever også samlivsbrudd som gjør at utgiftene kan øke betraktelig (dersom man flytter hver for seg er det mange kostnader man ikke lenger deler). Selv om dette er ting man håper ikke skal skje, kan det likevel være lurt å tenke over hva som i verste fall kan skje dersom man er uheldig.

Prøv å finne alternativer til forbrukslån om du trenger penger

Dersom noe uforutsett skjer og du trenger penger raskt, prøv å finne alternativer til å ta opp forbrukslån. Kanskje kan du låne penger av venner eller familie? Du kan selvfølgelig tilby de en rente på pengene slik at de ikke går med økonomisk tap. Så lenge denne renten er lavere enn renten på forbrukslånet kan dette lønne seg for begge parter. Selv om du låner penger av personer som står deg nær, er det viktig å skrive kontrakt og ha ordnede former. Slik unngår du å komme i konflikter.

Merk at lån fra venner, familie eller bekjente skal føres opp i selvangivelsen som alle andre typer lån. Dersom lånet har rente må de som gir lånet skatte av disse rentene, mens du som låntaker får skattefradrag. I 2020 er dette skattefradraget på 22 %. Et annet godt alternativ er et såkalt rammelån. Om du eier bolig, kan du søke banken om en utvidet låneramme slik at du kan bruke disse pengene dersom noe uforutsett skulle oppstå. Rentene på lånet må du uansett betale, og en slik låneavtale med banken krever økonomisk disiplin.

  • Et alternativ til å ta opp forbrukslån er å låne fra familie og venner
  • Du kan også få innvilget rammelån dersom du har boliglån

Betal forbrukslånet tilbake så raskt som mulig

Hvis du ikke har andre muligheter kan et forbrukslån redde deg ut av knipa dersom du trenger penger raskt. Om du får innvilget lånesøknaden har du pengene på konto innen kort tid, gjerne samme dag eller neste virkedag. Du står også fritt til å disponere pengene slik du vil. Dersom din økonomiske situasjon etter hvert forbedres, bør du raskest mulig prioritere å betale ned på forbrukslånet. Dette kan du gjøre ved å betale ekstra ned på avdragene. Du kan også innfri hele lånet. Du bør prioritere å betale ned på denne typen gjeld fremfor annet forbruk.

Dersom du ikke har mulighet til å innfri hele lånet med en gang, bør du unngå avdragsfrihet, øke størrelsen på avdragene, eller korte ned på innbetalingstiden. I alle disse tilfellene vil du bli kvitt gjelden raskere. Dersom du har flere lån, lønner det å samle disse til ett større lån. Slik sparer man antall månedlige innbetalingsgebyrer og man kan ofte få lavere rente og bedre betingelser. Det mest lønnsomme er å bake forbrukslån og andre kreditter inn i boliglånet. Dette kalles for refinansiering med pant i bolig.

  • Du bør prioritere å tilbakebetale forbrukslånet fremfor annet forbruk
  • Dersom du har flere forbrukslån og smålån lønner det seg å samle disse til ett lån

Oppsummering

Du bør alltid bruke av oppsparte midler framfor å ta opp forbrukslån. Dersom du ikke har oppsparte midler er alternativer til å ta opp forbrukslån, og øke lånet på boligen dersom du eier den. Dette kalles rammelån. Et annet alternativ er å låne av familie, venner eller bekjente. Husk å alltid skrive kontrakt og å føre eventuelle renteutgifter opp på selvangivelsen, slik at du unngår problemer og konflikter. Ikke ta opp mer lån dersom du har høy gjeld fra før. Sørg for at du har en stabil og sikker inntekt.

Å ta opp forbrukslån kan i noen tilfeller være helt greit dersom du trenger penger raskt og ikke har andre alternativer. Uforutsette ting kan oppstå og skje den beste. Det viktigste er at du har kontroll på økonomien, og ikke tar på deg mer gjeld enn det du klarer å betjene. Har du fått innvilget et forbrukslån bør du alltid prioritere å betale tilbake dette når den akutte krisen er over. Betal alltid ned på den dyreste gjelden fremfor å bruke pengene på andre ting og annet forbruk.